گزیده مقاله های پیشین من :: .: از همین خاک :.
.: از همین خاک :.

از همین خاک می نویسم. همین.

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب

نوشته هایی که گذاشته ام، انتخابی از این چند سال است و اسم همه شان را هم نمی شود گذاشت مقاله. اما هر کدام را که حرفی دانسته ام شایسته شنیدن گذاشته ام بل شنیده شوند. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غفلتِ چند اینچی

مقاله ای که برای کلاس درس بود. نه چندان کامل است که بر اساس ش رأی صادر کرد و نه چندان نابخردانه است که بشود نادیده اش انگاشت. درباره ی تأثیرات ماهوی رسانه است. و عمده منابع مطالعاتی ام هم برای سامان دادن ش کارهای پستمن بوده و مک لوهان و هر آن چه که توی زنده گی رسانه ایِ دور و برم دیده ام. 


لینک دانلود 


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درباره ی اخراجی ها 3

بررسی تإثیر سه گانه ی اخراجی ها در تعریفِ سیرِ جدیدی در سینمای ایران. لینک دانلود


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گزارش کارِ فرهنگی؟

گزارش کاری که در زمان مدیریت م در بسیج دانش جویی نوشتم و داشت می رفت که اسباب دردسر شود. به خاطر این که مسائل مطروحه در این سیاهه کماکان مبتلابهِ هم چو نهادهایی است گذاشته ام ش بل که شنیده شود. لینک دانلود


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حلول در مجاز:

بررسی نقش بازی های رایانه ای و ویدویی در تعریف روش زنده گی فرد

پروژه ای است از اشتغالات ذهنی من. کار تطبیقی است از جامعه شناسی و روان شناسی و فلسفه و علم استراتژی که البت همه ی این ها را تنها اسم است(!) متنِ اصلی را منهای فهرست و نمودارها و پوسترهای علمی اش گذاشته ام. توصیه ام برای خواندن این تحقیق به دانش جویان هنر و به ویژه تلویزیون است. لینک دانلود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

میعادگاه عشاق

درباره ی الزاماتِ مقدم بر لزومِ وجود رسانه ی سینما در یک شهر یا شهرستان. لینک دانلود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نوروزی که نمی شویم

انگاره های دیداری و قضاوت های گاه عجولانه ی من در تجربه ی یک نوروز.لینک دانلود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرزبانی گچ و تخته ای

سخن رانی من در روز معلم که در آن جای گاه معلم را در پروسه ی نظم دادن به قضیه ی فرهنگ بررسی کرده ام. لینک دانلود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چرا انیمیشن؟

نیم چه مقاله ی کلاسی ای در پیوسته گیِ تعهد هنرمند و انیمیشن به عنوان یک از این زمینه های هنری. لینک دانلود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ